Datenschutzrichtlinie

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO SENIORDESIGN.PL

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przez portal internetowy www.seniordesign.pl, zwany dalej „portalem”, został stworzony i przyjęty przez jej właściciela:Fundacja Senior Design z siedzibą przy ul.Maciejewicza 11/20 ,71-004 Szczecin, wpisaną do rejestru sądowego pod numerem KRS -688436REGON -,368576798,NIP -8522636072 w celu:
-podkreślenia znaczenia ochrony prywatności użytkowników odwiedzających portal.
-udzielenia Użytkownikom informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935);

2. Celem naszym jest zapewnienie Użytkownikom portalu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie:
1) z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
2) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922);
3) z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935).

3. Zależy nam na przekazaniu obowiązujących przepisów prawnych , zwłaszcza tych , które chronią prywatność użytkowników portalu.

4. Informacje o użytkownikach i ich zachowaniu platforma pozyskuje poprzez:
1) formularze, w którym kontrahent dobrowolnie wprowadza własne dane;
2) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka");
3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

5. Zasady dotyczące informacji wprowadzanych przez kontrahentów:
1) Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez kontrahenta we właściwym formularzu;
2) Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
3) Dane podane w formularzu są przetwarzane dla zapewnienia prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, a nadto również dla zrealizowania funkcji ubocznych, z których korzystać mogą kontrahenci;
4) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi wspomagające realizację funkcji platformy, w szczególności dotyczy to informacji teleadresowych kontrahenta na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za przewóz zamówionego towaru;
5) Dane te mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą;
6) Dane osobowe zebrane przez Fundacja Senior Design, są przetwarzane w sposób, w celu i zakresie określonym w Regulaminie Platformy Internetowej https://sklep.seniordesign.pl/webpage/regulamin.html.

6. Zasady dotyczące plików cookies:
1) Platforma korzysta z plików cookies;
2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta i przeznaczone są do korzystania z platformy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel platformy;
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kontrahenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji kontrahenta po zalogowaniu, dzięki której kontrahent nie musi na każdej podstronie platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kontrahenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
5) W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez kontrahenta;
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym kontrahenta. Kontrahent może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
7) Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z platformy;
8) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki kontrahent korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji kontrahenta lub czasie pozostawania na danej stronie;
9) W zakresie informacji o preferencjach kontrahenta gromadzonych przez sieć reklamową Google, kontrahent może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7.  Logi serwera.
1) Informacje o niektórych zachowaniach kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce kontrahenta,
g) informacje o adresie IP;
3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania platformą.

8. Udostępnienie danych.
Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą


=====================================
REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ
Wyjaśnienie używanych znaczeń i określeń:

Sprzedawca :Fundacja Senior Design z siedzibą przy ul.Maciejewicza 11/20 ,71-004 Szczecin, wpisaną do rejestru sądowego pod numerem KRS -688436, REGON 368576798, NIP 8522636072

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej